Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Pa Tần

Pa Tần - Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcspatan@edu.viettel.vn